Läsloppet uppmuntrar att läsa

Dagsverke rf:s kampanj Läsloppet uppmuntrar skolelever att läsa och väcker dem till att fundera över läskunnighetens betydelse. Läsning påverkar på ett avgörande sätt hur ett barns kunskap, fantasi och kreativitet utvecklas, det är nyckeln till samhälleligt engagemang.

Kaksi tyttöä lukee kirjoja pöydän ääressä taustalla neljä lasta istuu lattialla lukemassa.

Under det fyra veckor långa Läsloppet uppmuntras eleverna till att läsa så mycket som möjligt – såväl i skolan som på fritiden. Med hjälp av Lässponsorer samlar man i Läsloppet medel till Dagsverke rf:s arbete i Nepal. I Läsloppet lär man sig om barnens rättigheter och betydelsen av läskunskap, dessutom bekantar man sig med eleverna i Nepal. 

På vilket sätt hjälper Läsloppet barn och unga i Nepal?

Genom att delta i Läsloppet stöder finska barn och ungdomar Dagsverke rf:s mångåriga utvecklingssamarbetsprojekt i Nepal. Projektet förverkligas i samarbete med Dagsverkes partnerorganisation ECCA (Environmental Camps for Conservation Awareness).

I projektet deltar 15 skolor i östra Nepal. Målsättningen är att förbättra elevernas möjligheter att delta i och påverka den egna närmiljön i skolan och i sina samfund, samt att stärka samarbetet mellan elevkårerna och andra aktörer i skolan, för att på så sätt förbättra inlärningsmiljön. Utöver det är målet att öka kunskapen om funktionsvarierade barns och ungas rätt till utbildning, och arbeta för att bättre inkludera dem i skolan.

4 lasta seisoo ja lukee.

Genom utbildningen lär sig eleverna i elevkårsverksamheten och påverkansarbetet viktiga kunskaper om rent vatten, hygien och miljöns inverkan på hälsan. Samtidigt sprider eleverna genom projektet den kunskap de fått om miljö och hälsa vidare i sina samfund. De aktiva ungdomarna i elevkårerna uppmuntrar andra unga att ifrågasätta diskriminerande attityder och att prata öppet om de utmaningar de möter. Utöver detta stöds flickors hälsa bland annat genom satsningar på bättre kunskap om mens och hygien.

Exempel på projektets resultat i Nepal:

  • Elevkårerna har erbjudit eleverna möjligheten att få sin röst hörd och kunnat lyfta fram ämnen som berör unga på den gemensamma agendan.
  • Elevkåren har öppnat dörrar för ungdomarna att medverka i gemensamma beslutsfattningar.
  • I alla skolor finns nu skilda toaletter till flickorna och också pojkarnas toaletter har förbättrats.
  • Man har byggt handtvättsinrättningar och fått rent dricksvatten till eleverna.
  • Utbildningar om mens och bättre hygien kring det har ökat kunskapen om ämnet och uppmuntrat flickor att prata om det, vilket tidigare upplevts som tabu.

Mera information om Dagsverke rf:s projekt i Nepal.

Videon (nedan) har textning på svenska, finska och engelska.

Den utbildningen som en god läskunnighet möjliggör är nyckeln till ett bättre liv. Därför vill vi utmana alla Finlands skolor att delta i Läsloppet.

Dagsverke rf

Dagsverke rf, grundat av ungdomar, har i över 50 år arbetat med utvecklingssamarbeten för barn och ungdomar runtom i världen.

Dagsverke rf är en expertorganisation i utvecklingssamarbeten och global fostran, vars utvecklingssamarbetsprojekt verkar för mänskliga rättigheter för barn och unga i utvecklingsländer. Med sina kampanjer och sitt arbete för global fostran uppmuntrar Dagsverke rf finländska ungdomar att ta sitt globala ansvar. Läs mera om Dagsverkes verksamhet.

Tillstånd nr RA/2021/1029 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen.

Tillstånd nr ÅLR 2022/4545 beviljat av Ålands landskapsregering.

15 €

För 15 euro kan en ungdom gå på tre dagars läger om ledande och påverkansarbete.

Elevernas möjligheter att delta i beslutsfattandet har i Nepal varit litet. Utbildningar där elever kan utveckla sina kunskaper i att påverka ger dem verktyg och självsäkerhet i arbetet. De aktiva eleverna ingriper i missförhållandena och får på så sätt till en positiv förändring.

15 €

För 15 euro får fyra flickor ett paket återanvändbara mensskydd.

Mens är ett tabubelagt ämne i Nepal. Brist på ordentliga toaletter och vilorum för flickor har resulterat i att många flickor går hem när deras mens börjar. Ordentlig kunskap om mens stöder flickors skolgång och välmående.

150 €

För 150 euro kan elevkår göra ett radioinslag om ungas välmående på den lokala radiostationen.

De aktiva medlemmarna i elevkårerna i Nepal ordnar evenemang, jippon och utbildningar och visar genom det exempel på hur man kan påverka i sina samfund. Ett exempel på vad ungdomarna kan göra är ett radio-inslag om ämnen som berör samfundens ärenden, med hjälp av professionella radioarbetare. Genom det kan de göra mer bestående infoinslag för en större publik.