Dagsverke rf:s kampanj Läsloppet uppmuntrar Finlands skolelever till att läsa och ger info om läskunnighetens betydelse.

I Läsloppet läser eleverna under fyra veckors tid hemma och i skolan. Med hjälp av Läsloppet tänder man elevernas läsgnista och samtidigt stöder man barns och ungdomars utbildning i Nepal.

Skolklasser och andra grupper kan delta i Läsloppet när som helst under läsåret.

0
elever i Läsloppet
0
deltagande klasser i Läsloppet

Kontakta oss

Läsloppet organiseras av Dagsverke rf

lukuralli@taksvarkki.fi
+358 (0)50 341 5507

Under Läsloppet uppmuntrar vi alla till läsning tillsammans.
Det går att hitta lästid varje dag!

Piirroskuvassa gaselli seisoo korkean kirjapinon vieressä.