Lärarens material

Vi önskar att Läsloppet väcker mycket läslust och tankar om läsandets betydelse och vikten av utbildning.

Som stöd för Läsloppet har Dagsverke rf producerat ett materialpaket för läraren som innehåller de informationsmaterial och lektionsuppgifter som behövs för att förverkliga Läsloppet. Vi skickar materialet elektroniskt eller utskrivet efter att anmälan om deltagande gjorts. En del av materialet går att ladda från denna sida. 

Läsloppet stöder läroplanens (POPS2016) målsättningar om omfattande inlärning, så som tänkande och att lära sig att lära sig, multilitteracitet samt deltagande, påverkan och byggandet av en hållbar framtid. Läsloppet lämpar sig för flera olika läroämnen och som underlag för att med eleverna behandla teman som hänger ihop med global fostran. Med hjälp av Läsloppets pedagogiska material och lektionsuppgifter ökar man kunskapen om läskunnighetens betydelse och barnets rättigheter samt bekantar sig med ungas drömmar och vardag i Malawi.

Läsloppet lämpar sig för flera olika läroämnen

Till exempel kan ni under modersmålsundervisningen ha en gemensam lässtund, fundera över betydelsen av läskunnighet och dela med er av erfarenheter av böcker ni läst. På bildkonstlektionen kan ni rita serier om böcker som lästs eller om barnets rätt att gå i skolan och på handarbetslektionen bygga en gemensam bokmask. På religionsundervisningen kan ni fördjupa er i barnets rättigheter och på lektionen i omgivningskunskap kan ni bekanta er med Malawis geografi och fundera på förutsättningarna för mänskliga rättigheter och globalt ansvar och hur man kan leva i enighet med dem.

Läsloppets materialpaket

• Elevernas Läspass [skriv ut här som dubbelsidiga]
• Powerpoint-presentation inklusive manuskript för Läsloppet-kampanjens presentation
• Färdiga Wilma-meddelanden till vårdnadshavarna
• Lektionsuppgifter och tips till klassrummet

7 fakta om Malawi

Position: södra Afrika
Huvudstad:: Lilongwe
Officiella språk: engelska och chichewa
Befolkningsantal: 18 miljoner
Nationaldjur: gasell
Vanligaste sporten: fotboll
Medelantalet barn per familj: 5 eller 6

Tilläggsinfo om Malawi

Malawi är en stat med 18 miljoner invånare i södra Afrika vid stranden av Malawisjön. För landets framtids del är de unga är i en viktig position, 67 % av Malawis alla invånare är nämligen under 25 år. Av alla malawier lever 72 % under fattigdomsgränsen (ca 1 €/dag).

Grundskolan i Malawi räcker åtta läsår och är gratis för alla elever. Skolmaterial så som ryggsäck, böcker och skoluniformer måste dock bekostas själv. Efter grundskolan är det möjligt att läsa en fyraårig andra gradens utbildning och efter det studera på universitetet. Efter grundskolan är det ändå bara kring 11 % som tar andra gradens examen och majoriteten av dem är pojkar.

Flickors utbildning anses i Malawi inte vara lika viktig som pojkars. Tonårsgraviditeter, press till att gifta sig, tidskrävande hushållsarbeten och fattigdom är hinder för flickors skolgång. Speciellt ute på landsbygden har ungdomar inte tillräckligt med information om möjligheter. Flickor kan också undervärdera sina färdigheter på grund av attityder i sina samfund.

Unga malawiers tankar om vikten av utbildning kan du läsa om här, på vår kampanjsida En röst för flickorna. Mera information om Dagsverke rf:s projekt i Malawi får du här.