Såhär fungerar Läsloppet

Läsloppet pågår i fyra veckor. Innan Läsloppet inleds söker eleverna en eller flera lässponsorer åt sig från sin närkrets (till exempel en vårdnadshavare, far- eller morförälder, annan släkting, fadder eller bekant). Sponsorn binder sig till att betala en valfri summat (t.ex. 0,50–2,00 euro) för varje timme som eleven läst. Lässponsorns viktigaste uppgift är att uppmuntra eleven till att samla på sig lästimmar!

Piirroskuvassa gaselli, kirja ja kello.
Piirroskuvassa gaselli ja kolme kolikkoa.

Under Läsloppet läser eleverna så mycket som möjligt i skolan och på fritiden och skriver dagligen upp den tid de använt på läsning i sitt Läspass. Eleven färglägger den tid som använts till läsning en kvart i taget. I klassrummet kan man också behandla Läsloppets teman: vikten av läskunskap och utbildning, barns och ungas rättigheter samt barns och ungas vardag och drömmar i Nepal.

Eleverna får välja sådan läsning som intresserar dem: barn- och ungdomsböcker, facklitteratur, sagor, serier mm. I Läspasset kan man också märka ut tiden som används till när en vuxen läser högt för ett barn, till exempel en godnattsaga. Om elevernas läskunskap inte räcker till, kan man ta hjälp av ljudböcker. Om eleven behärskar flera språk, uppmuntrar vi till läsning på dem alla. Läsloppet erbjuder också en chans att diskutera familjens läsvanor, och ta emot utmaningen också hemma med hela familjen!

Piirroskuvassa lyijykynä ja Lukupassi kortti.

Efter att Läsloppet är över betalar lässponsorn en summa som motsvarar timantalet som är utmärkt på Läspasset. De medel vi samlar in med Läsloppet hänvisas till Dagsverke rf:s arbete för att stöda ungdomars verksamhet i Nepal i södra Asien. 

Mera information om hur tillgångarna används och information om Dagsverkes projekt för att främja barns rättigheter hittar du under Vadå för Läslopp?

Under Läsloppet uppmuntrar vi barnen till läsning tillsammans – det går att hitta lästid varje dag!

Nytt Läspass?

Ifall man fyller hela Läspasset eller tappar bort det kan man skriva ut ett nytt pass här:

Läspasset.pdf

Betalningsinfo till Läsloppets sponsorer

Efter att Läsloppet tagit slut betalar lässponsorn en summa som motsvarar timantalet som är utmärkt på Läspasset antingen

• till Dagsverke rf:s insamlingskonto Nordea FI96 1521 3000 1014 53 och använder sig då av det skolspecifika referensnumret, eller

• genom en MobilePay-betalning med en smarttelefon till Dagsverke rf:s skolspecifika nummer.

Det skolspecifika bankreferensnumret och MobilePay numret får ni från Wilma-meddelandet som läraren skickat ut eller genom att kontakta Dagsverke rf:s kontor
050 3415507 eller lukuralli@taksvarkki.fi

Tillstånd nr RA/2021/1029 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen.

Tillstånd nr ÅLR 2022/4545 beviljat av Ålands landskapsregering.