Opettajan materiaalit

Toivomme, että Lukuralli herättää luokassa paljon lukuintoa ja ajatuksia lukemisen ja koulutuksen merkityksestä.

Lukurallin tueksi Taksvärkki ry on tuottanut opettajan materiaalipaketin, joka sisältää Lukurallin toteuttamiseen tarvittavat tiedotusmateriaalit ja oppituntiharjoituksia. Lähetämme materiaalit ilmoittautumisen jälkeen. Osan voi myös ladata tältä sivulta.

Lukuralli tukee opetussuunnitelman (POPS2016) laaja-alaisen oppimisen tavoitteita, kuten ajattelu ja oppimaan oppiminen, monilukutaito sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Lukuralli sopii moneen eri oppiaineeseen ja globaalikasvatuksen teemojen käsittelyyn oppilaiden kanssa. Lukurallin pedagogisen materiaalin ja oppituntitehtävien avulla lisätään tietoa lukutaidon merkityksestä ja lapsen oikeuksista sekä tutustutaan nuorten unelmiin ja arkeen Malawissa.

Lukuralli sopii moneen eri oppiaineeseen

Voitte esimerkiksi pitää äidinkielentunnilla yhteisen lukuhetken, pohtia lukutaidon merkitystä ja jakaa kokemuksia luetuista kirjoista. Kuvaamataidontunnilla voitte piirtää sarjakuvia luetuista kirjoista tai lapsen oikeudesta käydä koulua ja käsityöntunnilla rakentaa yhteistä kirjamatoa. Uskonnontunnilla voitte syventyä lapsen oikeuksiin ja ympäristöopintunnilla tutustua Malawin maantieteeseen ja pohtia ihmisoikeuksien mukaisen elämän ehtoja ja globaalia vastuuta.

Lukurallin materiaalipaketti

• Oppilaiden Lukupassit [Lähetämme Lukupassit koululle. Hukkuneen tilalle voit tulostaa tästä uuden kaksipuoleisena]
• Powerpoint -esitys käsikirjoituksineen
• Valmiit Wilma-viestit huoltajille
• Oppituntitehtäviä ja vinkkejä luokkahuoneeseen [tulosta tästä].

Ota yhteyttä ja kysy Lukurallista!

Janina Vesala,
lukurallikoordinaattori,
Taksvärkki ry

lukuralli@taksvarkki.fi

7 faktaa Malawista

Sijainti: eteläinen Afrikka
Pääkaupunki: Lilongwe
Viralliset kielet: englanti ja chichewa
Asukasluku: 18 miljoonaa
Kansalliseläin: Thomsoningaselli
Harrastetuin laji: jalkapallo
Perheissä lapsia keskimäärin: 5-6

Lisätietoa Malawista

Malawi on 18 miljoonan asukkaan valtio eteläisessä Afrikassa Malawijärven rannalla. Nuoret ovat tärkeässä asemassa maan tulevaisuuden kannalta, 67 % Malawin asukkaista on alle 25-vuotiaita. Malawilaisista 72 % elää köyhyysrajan alapuolella (n. 1 €/päivä).

Malawissa peruskoulu kestää kahdeksan lukuvuotta ja on kaikille oppilaille maksuton. Koulutarvikkeet, kuten reput, kirjat ja koulupuvut ovat kuitenkin omakustanteisia. Peruskoulun jälkeen on mahdollista opiskella nelivuotinen toisen asteen tutkinto ja tämän jälkeen yliopistotutkinto. Peruskoulun jälkeen toisen asteen tutkinnon opiskelee kuitenkin vain noin 11 % nuorista ja suurin osa heistä on poikia.

Tyttöjen koulutusta ei pidetä Malawissa yhtä tärkeänä kuin poikien. Tyttöjen koulunkäynnin esteitä ovat teiniraskaudet, naimisiin painostaminen, aikaa vievät kotityöt ja köyhyys. Erityisesti maaseudulla nuorilla ei ole riittävästi tietoa vaihtoehdoista. Tytöt myös aliarvioivat usein kykyjään yhteisönsä asenteista johtuen.

Malawilaisten nuorten ajatuksia koulutuksen merkityksestä voit lukea Ääni tytöille -kampanjasivustoltamme. Lisätietoa Taksvärkki ry:n hankkeesta Malawissa saat täältä.

On tärkeää havahduttaa oppilaita ymmärtämään, miksi lukutaito on niin tärkeä taito.

Kysy lisää Lukurallin oppimateriaaleista ja kouluvierailuista!

Janina Vesala, lukurallikoordinaattori,
Taksvärkki ry

lukuralli@taksvarkki.fi