Lukuralli innostaa lukemaan

Taksvärkki ry:n Lukuralli-kampanja innostaa koululaisia lukemaan ja herättelee pohtimaan lukutaidon merkitystä. Lukeminen vaikuttaa ratkaisevasti lapsen taitojen, mielikuvituksen ja luovuuden kehittymiseen, ja on avain yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Kaksi tyttöä lukee kirjoja pöydän ääressä taustalla neljä lasta istuu lattialla lukemassa.

Neljän viikon mittaisen Lukurallin aikana oppilaita kannustetaan lukemaan mahdollisimman paljon – niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Lukusponsoreiden avulla Lukurallissa kerätään varoja Taksvärkki ry:n toimintaan Nepalissa. Lukurallissa opitaan lukutaidon merkityksestä ja lapsen oikeuksista, sekä tutustutaan oppilaisiin Nepalissa. 

Miten Lukurallin avulla tuetaan lapsia ja nuoria Nepalissa? 

Lukuralliin osallistumalla suomalaiset lapset ja nuoret tukevat Taksvärkki ry:n monivuotista kehitysyhteistyöhanketta Nepalissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä kumppanijärjestö ECCA:n (Environmental Camps for Conservation Awareness) kanssa.

Hankkeessa osallisena on 15 koulua Itä-Nepalissa. Tavoitteena on lisätä oppilaiden osallistumismahdollisuuksia oman kouluympäristönsä ja yhteisöjensä kehittämiseen sekä vahvistaa oppilaskuntien ja muiden koulutoimijoiden välistä yhteistyötä oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Lisäksi kehitetään vammaisinkluusiota ja lisätään tietoisuutta vammaisten lasten ja nuorten oikeudesta koulutukseen.

4 lasta seisoo ja lukee.

Koulutusten kautta oppilaat oppivat oppilaskuntatoiminnassa ja vaikuttamistyössä tärkeitä taitoja sekä tietoa puhtaan veden, hygienian ja ympäristön merkityksestä hyvinvoinnille. Samalla nuoret levittävät hankkeen myötä oppimaansa ympäristöasioihin ja terveyteen liittyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä laajemmin yhteisöissään. Oppilaskuntien aktiivit rohkaisevat nuoria kyseenalaistamaan syrjiviä asenteita ja puhumaan kohtaamistaan haasteista. Lisäksi tuetaan tyttöjen koulunkäyntiä mm. kuukautisterveyteen panostamalla.

Esimerkkejä Nepalin hankkeen tuloksista:

  • Oppilaskunnat ovat tarjonneet oppilaille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin ja nostaa nuoria koskettavia asioita yhteiselle agendalle.
  • Oppilaskunta on avannut nuorille ovia yhteiseen päätöksentekoon.
  • Yhteistyökouluihin on rakennettu uusia tyttöjen vessoja ja vanhoja wc-tiloja on kunnostettu.
  • Kouluihin on rakennettu käsienpesupisteitä ja saatu puhdas juomavesi oppilaiden saataville.
  • Kuukautishygieniaan liittyvät koulutukset ovat lisänneet kuukautisiin liittyvää tietoisuutta ja rohkaisseet tyttöjä puhumaan tabuksi koetusta aiheesta.
  • Yhteistyökouluja Itä-Nepalissa tuettiin turvallisen lähiopetuksen järjestämisessä koronasulkujen jälkeen mm. hankkimalla desinfiointiaineita, kasvomaskeja ja siirrettäviä käsienpesupisteitä sekä tuottamalla tiedotusmateriaaleja.

Lisätietoa Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeesta Nepalissa.

Alla oleva video on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Asetuksista (rataskuvio > tekstitykset > valinnat) voit kasvattaa tekstin kokoa. Mikäli alla oleva video ei näy normaalisti, sinun täytyy hyväksyä ensin evästeet painamalla sivun alareunassa näkyvää Hyväksy evästeet -painiketta tai muokkaamalla evästeasetuksia täällä. Löydät videon myös YouTube-kanavaltamme

Hyvän lukutaidon mahdollistama koulutus on avain parempaan elämään. Siksi haluamme haastaa kaikki Suomen koulut mukaan Lukuralliin.

Taksvärkki ry

Nuorten perustama Taksvärkki ry on yli 50 vuoden ajan tehnyt kehitysyhteistyötä maailman lasten ja nuorten hyväksi.

Taksvärkki ry on kehitysyhteistyötä ja globaalikasvatusta tekevä asiantuntijajärjestö. Taksvärkin kehitysyhteistyön tavoitteena on edistää globaalin etelän lasten ja nuorten ihmisoikeuksien toteutumista ja osallisuutta. Globaalikasvatustyöllään Taksvärkki ry kannustaa nuoria Suomessa globaaliin vastuuseen.
Lue lisää Taksvärkin toiminnasta.

Taksvärkki ry:n Poliisihallituksen rahankeräyslupa RA/2021/1029 13.8.2021 lähtien. Ahvenanmaan keräyslupa ÅLR 2022/4545, voimassa 1.8.2022–31.7.2023.

15 €

15 eurolla yksi nuori pääsee kolmen päivän vaikuttamistaitojen leirille.

Oppilaiden osallistuminen päätöksentekoon on ollut Nepalissa vähäistä. Koulutukset, joissa oppilaat voivat kehittää vaikuttamistaitojaan, antavat heille keinoja ja varmuutta vaikuttamiseen. Aktiiviset oppilaat puuttuvat epäkohtiin ja saavat näin aikaan positiivista muutosta.

15 €

15 eurolla neljä tyttöä saa paketin kestokuukautissiteitä.

Kuukautiset ovat Nepalissa tabu. Kunnollisten vessojen ja tyttöjen lepohuoneiden puute on johtanut siihen, että monet tytöt ovat lähteneet koulusta kotiin, kun heidän kuukautisensa alkavat. Kunnollisen kuukautisterveyden mahdollistaminen tukee tyttöjen koulunkäyntiä ja hyvinvointia.

70 €

70 eurolla tuetaan yhden yhteistyökoulun oppilaskunnan omaehtoista toimintaa ja kampanjoita lukuvuoden ajan.

Nepalissa oppilaskuntien aktiivit järjestävät tempauksia ja koulutuksia ja näin näyttävät yhteisöissään esimerkkiä vaikuttamisesta. Tällä summalla tuetaan yhden yhteistyökoulun oppilaskunnan omaehtoista toimintaa ja kampanjoita terveydestä, ympäristötietoisuudesta ja lasten oikeuksista koko lukuvuoden ajan.