Lukuralli innostaa lukemaan

Taksvärkki ry:n Lukuralli-kampanja innostaa koululaisia lukemaan ja herättelee pohtimaan lukutaidon merkitystä. Lukeminen vaikuttaa ratkaisevasti lapsen taitojen, mielikuvituksen ja luovuuden kehittymiseen, ja on avain yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Neljän viikon mittaisen Lukurallin aikana oppilaita kannustetaan lukemaan mahdollisimman paljon – niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Samalla tuetaan lasten ja nuorten koulutusta Malawissa.

Lukuralli-idean takana on kaksi espoolaisäitiä, joita yhdistää intohimo kannustaa koululaisia lukemaan ja tekemään samalla hyvää.

”Hyvän lukutaidon mahdollistama koulutus on avain parempaan elämään niin Malawissa kuin Suomessakin. Siksi haluamme haastaa kaikki Suomen koulut mukaan Lukuralliin”, kertoo Pauliina Erätuuli, joka yhdessä Aino Försti-Smithin kanssa toteutti ensimmäisen Lukurallin.

Hyvän lukutaidon mahdollistama koulutus on avain parempaan elämään niin Malawissa kuin Suomessakin. Siksi haluamme haastaa kaikki Suomen koulut mukaan Lukuralliin.

Lukusponsoreiden avulla Lukurallissa kerätään varoja Taksvärkki ry:n tyttöjen kouluttautumista ja oikeuksia tukevaan työhön Malawissa, eteläisessä Afrikassa.

Lukurallissa opitaan lukutaidon merkityksestä ja lapsen oikeuksista sekä tutustutaan nuorten unelmiin ja arkeen Malawissa.

Kuinka Lukuralli auttaa Malawissa

Tyttöjen koulutusta ei pidetä Malawissa yhtä tärkeänä kuin poikien. Peruskoulun jälkeen jatkokouluttautuvista suurin osa on poikia. Tyttöjen koulunkäynnin esteitä ovat esimerkiksi teiniraskaudet, naimisiin painostaminen, aikaa vievät kotityöt ja köyhyys. Tytöt myös aliarvioivat usein kykyjään yhteisönsä asenteista johtuen.

Lukuralliin osallistumalla suomalaiset lapset ja nuoret mahdollistavat Taksvärkki ry:n monivuotisen kehitysyhteistyöhankkeen Malawissa. Tyttöjen ja nuorten ryhmissä saadaan vertaistukea, tietoa ja elämänhallintataitoja. Rohkeat nuoret toimivat roolimalleina, puolustavat tyttöjen oikeuksia ja parantavat tyttöjen mahdollisuuksia kouluttautua ja osallistua yhteiskunnassa.

Koulu Malawissa

Lisätietoa Taksvärkki ry:n hankkeesta Malawissa saat täältä.

#lukuralli #lukuliike

Taksvärkki ry

Nuorten perustama Taksvärkki ry on yli 50 vuoden ajan tehnyt kehitysyhteistyötä maailman lasten ja nuorten hyväksi.

Taksvärkki ry on kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestö, jonka kehitysyhteistyöhankkeet edistävät kehittyvien maiden lasten ja nuorten ihmisoikeuksien toteutumista. Kampanjoillaan ja globaalikasvatustyöllään Taksvärkki ry kannustaa Suomen nuoria globaaliin vastuuseen. Lue lisää toiminnastamme täältä.

Taksvärkki ry:n Poliisihallituksen rahankeräyslupa POL-2014-13672 on voimassa 1.6.2015-31.5.2020.

15 €

15 eurolla yksi nuori pääsee nelipäiväiseen elämänhallintataitoihin liittyvään koulutukseen.

Etenkin yläkouluikäisten joukossa koulua käyvien tyttöjen määrä romahtaa ja tytöt jäävät vaille tärkeitä tietoja ja taitoja, jotka edesauttaisivat heidän työllistymistään ja kehittäisivät elämänhallintataitoja. Koulutukset, joissa tytöt ja nuoret naiset voivat opiskella erilaisia elämänhallintaan ja osallistumiseen liittyviä taitoja, antavat heille tärkeitä työvälineitä elämään ja tarjoavat osallistumismahdollisuuksia.

50 €

50 eurolla yksi nuori voi osallistua kolmipäiväiselle tyttöjen verkostoitumis- ja voimaantumisleirille.

Tytöt kohtaavat Malawissa sukupuolensa vuoksi haasteita, jotka kumpuavat yleisestä asenneilmapiiristä, ennakkoluuloista ja perinteistä. Leireillä tytöt pääsevät jakamaan kokemuksia ja tietoa, sekä muodostamaan tärkeitä verkostoja. Yhden onnistuminen voi toimia inspiroivana esimerkkinä ja saada lukuisat muut motivoitumaan ja toimimaan tyttöjen oikeuksien ja osallisuuden puolesta.

50 €

50 eurolla voimme tarjota yhdelle opettajalle koulutuksen, jossa käsitellään lasten oikeuksia ja tyttöjen osallistumista.

Ympäröivän yhteisön ja opettajien asenteet vaikuttavat merkittävällä tavalla tyttöjen koulunkäyntiin ja koulumenestykseen Malawissa. Koulutuksen avulla opettajat saavat todenperäistä tietoa lapsen oikeuksista, tyttöjen ja poikien kyvyistä sekä tasavertaisuudesta. Asennemuutoksen myötä opettajat voivat tukea tyttöjen koulunkäyntiä ja toimia roolimalleina kouluissa ja yhteisöissään.